Σύνολο 5
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  Επιτροπή Τουρισμού
1. Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2012 Δήμος Ιεράπετρας2011-12-29
2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμος Ιεράπετρας2011-09-05
3. Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμος Ιεράπετρας2011-04-05
4. ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμος Ιεράπετρας2011-04-05
5. Συγκρότηση Επιτροπής Τουρισμού Δήμος Ιεράπετρας2011-04-05