Σύνολο 19
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΕΣΦΑΚ
1. ΧΕΠ-Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Έξοδα-υποχρεώσεις ΔΕΣΦΑΚ) Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2016-09-12ΠΡΑΞΗ
2. Ανατροπή Αποφάσεων - Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2015-12-31ΠΡΑΞΗ
3. ΧΕΠ-Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Έξοδα-υποχρεώσεις ΔΕΣΦΑΚ) Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2015-06-12ΠΡΑΞΗ
4. Ψήφιση πιστώσεων Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2015-02-04ΠΡΑΞΗ
5. Ανατροπή Αποφάσεων – Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης 2014. Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2015-02-04ΠΡΑΞΗ
6. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για εκτέλεση π/υ Β’ τριμήνου 2014 Δήμος Ερμιονίδας2014-07-29ΠΡΑΞΗ
7. ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2014-04-02ΠΡΑΞΗ
8. ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2014-04-02
9. ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2014-04-02
10. ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2014-04-02