Σύνολο 35
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΕΣΦΑΚ
1. ΧΕΠ-Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Έξοδα-υποχρεώσεις ΔΕΣΦΑΚ) Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2018-09-14ΠΡΑΞΗ
2. Ορισμός δικηγόρου Περί άσκησης ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 200/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2018-06-12ΠΡΑΞΗ
3. Ορισμός δικηγόρου Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2018-05-14ΠΡΑΞΗ
4. Ορισμός δικηγόρου Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2018-05-14ΠΡΑΞΗ
5. «Ανατροπή Αποφάσεων – Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης » Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2017-12-29ΠΡΑΞΗ
6. ΧΕΠ-Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές- εκκαθάριση ΔΕΣΦΑΚ Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2017-11-08ΠΡΑΞΗ
7. ΧΕΠ-Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές- εκκαθάριση ΔΕΣΦΑΚ Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2017-11-08ΠΡΑΞΗ
8. ΧΕΠ-Φορολογικά πρόστιμα ΔΕΣΦΑΚ Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2017-10-31ΠΡΑΞΗ
9. ΧΕΠ-Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές- εκκαθάριση ΔΕΣΦΑΚ ΑΔΣ300/2012 Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2017-10-25ΠΡΑΞΗ
10. ΧΕΠ-Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές- εκκαθάριση ΔΕΣΦΑΚ ΑΔΣ300/2012 Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2017-10-24ΠΡΑΞΗ