Σύνολο 8
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΕΣΦΑΚ
1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 254/2013 Έγκριση –ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Ερμιονίδας για το οικ. έτος 2014 Δήμος ΕρμιονίδαςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2013-09-04
3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 55/2013«Σχετικά με την διαχείριση των σφαγείων του Δήμου Ερμιονίδας.» Δήμος ΕρμιονίδαςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2013-02-25
4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 300/2012 Αποδοχή έκθεσης εκκαθάρισης της Δ.Ε.Σ.Φ.Α.Κ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δήμος ΕρμιονίδαςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2012-12-18
6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:212 /2011 Παράταση θητείας εκκαθαριστών για την πρώην Δ.Ε.Σ.Φ.Α.Κ Δήμος ΕρμιονίδαςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2012-04-23
8. Ορισμός εκκαθαριστών για την λύση και εκκαθάριση της Δ.Ε.Σ.Φ.ΑΚ. Δήμος ΕρμιονίδαςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2011-02-07