Σύνολο 4
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΕΣΦΑΚ
1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 300/2012 Αποδοχή έκθεσης εκκαθάρισης της Δ.Ε.Σ.Φ.Α.Κ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δήμος ΕρμιονίδαςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2012-12-18
3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:212 /2011 Παράταση θητείας εκκαθαριστών για την πρώην Δ.Ε.Σ.Φ.Α.Κ Δήμος ΕρμιονίδαςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2012-04-23