Σύνολο 31
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Σύναψη σύμβασης προαγοράς ωρών υποστήριξης του λογιστικού προγράμματος Business Value με την εταιρεία EPSILON NET Α.Ε. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διοικητικό Συμβούλιο2014-06-04
2. Απόφαση μετακίνησης προσωπικού εκτός έδρας, για την παροχή υπηρεσιών, στα πλαίσια των ιδρυτικών σκοπών και αρμοδιοτήτων του ΕΣΥΠ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2014-02-18
3. Απόφαση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου για παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια των ιδρυτικών σκοπών και αρμοδιοτήτων του ΕΣΥΠ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2014-02-13
4. Oρίστηκε προσωρινός Δ/ντής Τυποποίησης ο κ. Φραγκούλης Κρόκος Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διοικητικό Συμβούλιο2014-02-11
5. Εγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διοικητικό Συμβούλιο2014-02-11
6. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής υπηρεσιών συντήρησης γεωτρήσεων Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Μετρολογίας (ΕΙΜ)2014-01-15998007857ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ044415370ΥΔΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗΑπόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρω...615,0076431500-8
7. Πληρωμή που αφορά την εκμίσθωση του εκτυπωτή-πολυμηχανήματος. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)2013-12-24998007857ΕΣΥΠ094035442ΖΗΡΟΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.Πληρωμή που αφορά την εκμίσθωση του ε...845,9242991200-1
8. Αποχώρηση κα.Αναστασίας Ντελ-ρώσσο από τον ΕΛΟΤ λόγω συνταξιοδότησης Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διοικητικό Συμβούλιο2013-12-19
9. Αποχώρηση κα.Αναστασίας Ντελ-ρώσσο από τον ΕΛΟΤ λόγω συνταξιοδότησης Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διοικητικό Συμβούλιο2013-12-19
10. Πληρωμή που αφορά την αποθήκευση και διαχείριση αρχείων. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)2013-12-19998007857ΕΣΥΠ999398002ΜΑΝΤ ΝΤΟΓΚ Α.Ε.Πληρωμή που αφορά την αποθήκευση και ...1.191,8748823000-3