Σύνολο 6
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Σύναψη σύμβασης προαγοράς ωρών υποστήριξης του λογιστικού προγράμματος Business Value με την εταιρεία EPSILON NET Α.Ε. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διοικητικό Συμβούλιο2014-06-04
2. Απόφαση μετακίνησης προσωπικού εκτός έδρας, για την παροχή υπηρεσιών, στα πλαίσια των ιδρυτικών σκοπών και αρμοδιοτήτων του ΕΣΥΠ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2014-02-18
3. Απόφαση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου για παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια των ιδρυτικών σκοπών και αρμοδιοτήτων του ΕΣΥΠ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2014-02-13
4. Oρίστηκε προσωρινός Δ/ντής Τυποποίησης ο κ. Φραγκούλης Κρόκος Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διοικητικό Συμβούλιο2014-02-11
5. Εγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διοικητικό Συμβούλιο2014-02-11
6. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής υπηρεσιών συντήρησης γεωτρήσεων Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Μετρολογίας (ΕΙΜ)2014-01-15998007857ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ044415370ΥΔΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗΑπόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρω...615,0076431500-8