Σύνολο 25
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Πληρωμή που αφορά την εκμίσθωση του εκτυπωτή-πολυμηχανήματος. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)2013-12-24998007857ΕΣΥΠ094035442ΖΗΡΟΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.Πληρωμή που αφορά την εκμίσθωση του ε...845,9242991200-1
2. Αποχώρηση κα.Αναστασίας Ντελ-ρώσσο από τον ΕΛΟΤ λόγω συνταξιοδότησης Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διοικητικό Συμβούλιο2013-12-19
3. Αποχώρηση κα.Αναστασίας Ντελ-ρώσσο από τον ΕΛΟΤ λόγω συνταξιοδότησης Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διοικητικό Συμβούλιο2013-12-19
4. Πληρωμή που αφορά την αποθήκευση και διαχείριση αρχείων. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)2013-12-19998007857ΕΣΥΠ999398002ΜΑΝΤ ΝΤΟΓΚ Α.Ε.Πληρωμή που αφορά την αποθήκευση και ...1.191,8748823000-3
5. Πληρωμή που αφορά την προμήθεια ειδών catering. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)2013-12-18998007857ΕΣΥΠ050571112ΟΛΥΜΠΙΑ ΝΙΚ. ΣΚΛΑΒΟΥΠληρωμή που αφορά την προμήθεια ειδών...1.785,9155322000-3
6. Πληρωμή που αφορά την προμήθεια χειροπετσετών. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)2013-12-03998007857ΕΣΥΠ999683845Χ. ΤΖΟΥΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.Πληρωμή που αφορά την προμήθεια χειρο...167,1139514300-13
7. Πληρωμή που αφορά στην προμήθεια αναλώσιμων υλικών-περιφερειακών Η/Υ. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)2013-11-29998007857ΕΣΥΠ094222211ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ Α.Ε.Β.Ε.Πληρωμή που αφορά στην προμήθεια αναλ...128,9030192320-0
8. Πληρωμή που αφορά την προμήθεια φιαλών μεταλλικού νερού. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)2013-11-26998007857ΕΣΥΠ099828013ΥΔΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΠληρωμή που αφορά την προμήθεια φιαλώ...275,5615981000-8
9. Πληρωμή που αφορά την προμήθεια ειδών Αναψυκτηρίου «Γρηγόρης». Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)2013-11-21998007857ΕΣΥΠ2998707470ΓΚ. ΝΤΟΥΛΕ & ΜΑΡ. ΝΤΟΥΛΕ ΣΚΕΥΗ Ο.Ε.Πληρωμή που αφορά την προμήθεια ειδών...13515894300-4
10. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης επισκευής συσκευής FAX σύμφωνα με το υπ' άριθμ.936/15.11.2013 δελτίο αίτησης παραγγελίας. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2013-11-14998007857ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ099772062ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ DIRECT AE Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρω...36,9050300000-8