Σύνολο 213
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  κτηνοτροφικες εγκαταστασεις
2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΔιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας2012-12-21
3. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΒΝΣ ΝΑΟΥΣΑΣ2012-12-21
4. Χορήγηση άδειας εγκατάστασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας 1 του Ν.4056/2012 (πρόχειρο κατάλυμα) Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ2012-12-20στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΔιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας2012-12-18
6. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΔιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας2012-12-18
7. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ2012-12-17στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
8. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και Έγκριση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για υφιστάμενη κτηνοτροφική μονάδα-ποιμνιοστάσιο, δυναμικότητας 130 αιγοπροβάτων ιδιοκτησίας Νταλαμπύρα Ανδρέα και 320 αιγοπροβάτων ιδιοκτησίας Νταλαμπίρα Ηλία στ... Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ2012-12-17στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
9. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 3454/30-12-2008 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με θέμα: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 10 αγελάδες ελευθέρας βοσκής και 55 μόσχους πάχυνσης, φ... Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ2012-12-17στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
10. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ2012-12-17στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ