Σύνολο 80
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  Σχολική επιτροπή
1. Απευθείας ανάθεση για τη «Προμήθεια Ειδών Τροφίμων Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2020-10-07ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ
2. Απόδοση σε Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας για λειτουργικές δαπάνες έτους 2020(γ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2020-10-07ΠΡΑΞΗ
3. Απόδοση σε Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας για λειτουργικές δαπάνες έτους 2020(γ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2020-10-07ΠΡΑΞΗ
5. 180.Απευθείας ανάθεση της Προμήθειας Ειδών Τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-09-24ΠΡΑΞΗ
6. 149 Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-09-14ΠΡΑΞΗ
7. 163.Έγκριση οικονομικού πρακτικού για την "Προμήθεια τροφίμων (γάλα και ελαιόλαδο) του "Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. »(ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) ». Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-09-10ΠΡΑΞΗ
9. 158 .Προμήθεια καυσίμων Δήμου Ιεράπετρας Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-09-04ΠΡΑΞΗ
10. 148.Απευθειας Aνάθεση της προμήθειας καυσίμων του Δήμου για το έτος 2020 με τη διαδικασία του κατεπείγοντος . Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-08-19ΠΡΑΞΗ