Σύνολο 280
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  Σχολική επιτροπή
2. 185 Κατανομή πιστώσεων για συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2019-07-01ΠΡΑΞΗ
4. 151 Γνωμοδότηση για τη λειτουργία παραρτήματος Νηπιαγωγείου στο Δήμο Ιεράπετρας Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2019-06-19ΠΡΑΞΗ
5. 149 Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2019-06-19ΠΡΑΞΗ
6. 109.«Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας » Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2019-06-13ΠΡΑΞΗ
7. πΡΟΜΉΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2019-06-11ΠΡΑΞΗ
9. 102.«΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια καυσίμων Δήμου Ιεράπετρας »(κατακύρωση σύμβασης) Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2019-06-04ΠΡΑΞΗ
10. 97.Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια τροφίμων Δήμου Ιεράπετρας και του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας Δήμου Ιεράπετρας.» Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2019-06-04ΠΡΑΞΗ