Σύνολο 2.378
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  Οικονομική επιτροπή
1. 16.«Κήρυξη ως έκπτωτου του αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Μύρτου » Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2019-02-11ΠΡΑΞΗ
3. 20.Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για το έτος 2019». Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2019-02-08ΠΡΑΞΗ
5. 18.«΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Ιεράπετρας»(κατακύρωση σύμβασης Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2019-02-06ΠΡΑΞΗ
8. 37 Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2019 Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2019-02-06ΠΡΑΞΗ