Σύνολο 1.675
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  Οικονομική επιτροπή
2. Απευθείας ανάθεση για τη «Προμήθεια Ειδών Τροφίμων Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2020-10-07ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ
3. 189.«Διαγραφή τελών άρδευσης λόγω λάθους της υπηρεσίας » Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-10-05ΠΡΑΞΗ
4. 188.«Διαγραφή τελών ύδρευσης λόγω λάθους της υπηρεσίας Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-10-05ΠΡΑΞΗ
5. 186.Εγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την «Συντήρηση δικτύων υδρευσης αποχέτευσης(προμήθεια υλικων) Δ.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2020» Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-10-05ΠΡΑΞΗ
6. 187.Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων έτους 2020 » (Παροχές ένδυσης) . Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-10-02ΠΡΑΞΗ
7. «Εργασία συντήρησης & επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Ιεράπετρας 2020» Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-10-01ΠΡΑΞΗ
8. 177.«΄Εγκριση τεχνικων προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για τη Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων » Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-10-01ΠΡΑΞΗ
10. 183.« ΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού για πάγια προκαταβολή προέδρων Κοινοτήτων`» Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-09-24ΠΡΑΞΗ