Σύνολο 2.707
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  Οικονομική επιτροπή
1. 40.«΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εργασία «Καθαρισμός Δημοτικών αφοδευτηρίων»( κατακύρωση σύμβασης)» Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-03-31ΠΡΑΞΗ
2. 43.Τροποποίηση προυπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου οικ. Έτους 2020 » Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-03-30ΠΡΑΞΗ
3. 39.«Αποδοχή έκτακτης κατανομής ποσού 40.000,00€ από τους ΚΑΠ 2020 προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του COVID-19”» Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-03-30ΠΡΑΞΗ
4. 49 Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2020 Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-03-24ΠΡΑΞΗ
6. 44.«Διαγραφή τελών άρδευσης λόγω λάθους της Υπηρεσίας Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-03-18ΠΡΑΞΗ
7. 45.«Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου για προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Πάρκ ». Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-03-18ΠΡΑΞΗ
9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2020 Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-03-17ΠΡΑΞΗ