Σύνολο 12
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  Επιτροπή Τουρισμού
1. Ενεργειακός Σχεδιασμός Δήμου Δήμος Ιεράπετρας2014-04-10
4. Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ιεράπετρας Δήμος Ιεράπετρας2012-02-24
8. Ψήφιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 2012 - 2014 Δήμος Ιεράπετρας2012-02-09
9. Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2012 Δήμος Ιεράπετρας2011-12-29
10. Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμος Ιεράπετρας2011-04-05