Σύνολο 6
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  Επιτροπή Τουρισμού
1. KOΔ Αναπλάσεις οικισμών Αγ. Ιωάννη Σχινοκαψάλων Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών2013-12-30
2. KOΔ Αναπλάσεις οικισμών Μουρνιών Γδοχίων Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών2013-12-30
6. ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμος Ιεράπετρας2011-09-05