Σύνολο 101
 
Αναζήτηση σε προκηρύξεις και συμβάσεις για:  
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
2015-03-13προκήρυξη€11.788,5015PROC002638018
3. ΑΚΥΡΩΜΕΝΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
2015-03-13προκήρυξη€11.788,5015PROC002637869
4. ΑΚΥΡΩΜΕΝΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
2015-03-13προκήρυξη€11.788,5015PROC002637495
5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
2015-03-02προκήρυξη€56.910,6015PROC002607105
6. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
2015-02-13προκήρυξη€199.958,0015PROC002574650