Σύνολο 39.760
 
Αναζήτηση σε προκηρύξεις και συμβάσεις για:  
6. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
2015-03-24προκήρυξη€35.000,0015PROC002663219
10. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ (2015)
2015-03-24προκήρυξη€26.460,0015PROC002663125