Σύνολο 102
 
Αναζήτηση σε προκηρύξεις και συμβάσεις για:  
4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ
2015-02-27προκήρυξη€59.990,0015PROC002602933
8. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Α. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ
2015-01-22προκήρυξη€40.650,4015PROC002537374