Σύνολο 3
 
Αναζήτηση σε προκηρύξεις και συμβάσεις για:  
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2015-03-12προκήρυξη€53.077,3015PROC002635560
3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
2015-02-16προκήρυξη€48.266,4015PROC002577655