Σύνολο 8
 
Αναζήτηση στα ΦΕΚ για:  κτηνοτροφικες εγκαταστασεις
7. ΦΕΚ 248/A, 2000 http://www.et.gr/Νόμος
8. ΦΕΚ 297/A, 2000 http://www.et.gr/Προεδρικό Διάταγμα