Σύνολο 700
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Ανασυγκρότηση της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 67 με τίτλο \"Ευρωκώδικες\" Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2014-01-10
4. Απόφαση ανάληψης υποχρεώσης και πληρωμής δαπάνης ταχείας αποστολής έγγραφων, μηνός Δεκεμβρίου. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Μετρολογίας (ΕΙΜ)2014-01-15998007857ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ998007857ACSΑπόφαση ανάληψης υποχρεώσης και πληρω...112,2364110000-0
5. Συμμετοχή κ.Θεόδωρου Πάνου στο συνέδριο με θέμα "25η AGROTICA 2014" που πραγματοποιείται στις 30/31-01-2014 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2014-01-24
6. Συμμετοχή κ.Φραγκούλη Κρόκου, Διευθυντή Τυποποίησης της λειτουργικής μονάδας ΕΛΟΤ/ΕΣΥΠ στη συνάντηση για το πρόγραμμα, SOHealth 30-31/01/2014 στη Θεσσαλονίκη Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2014-01-27
7. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής υπηρεσιών συντήρησης γεωτρήσεων Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Μετρολογίας (ΕΙΜ)2014-01-15998007857ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ044415370ΥΔΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗΑπόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρω...615,0076431500-8
8. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης προμήθειας αντλίας. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Μετρολογίας (ΕΙΜ)2014-01-15998007857ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ044415370ΤΣΙΝΤΣΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥΑπόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρω...984,0042122000-0
9. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια αντλίας νερού. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Μετρολογίας (ΕΙΜ)2014-01-14998007857ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ094506766ΝΕΣΤΩΡ ΤΖΟΥΡΔΑΣ ΑΕΑπόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρω...14,0042122000-0
10. Απόφαση πληρωμής προκαταβολής μισθοδοσίας Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Μετρολογίας (ΕΙΜ)2014-01-14