Σύνολο 8
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
5. Πρακτκό ανάθεσης «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων για την Πολιτική Προστασία 2013» Δήμος ΙεράπετραςΔιαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων2013-11-19
6. πρακτικό παραλαβής προσφορών της «Προμήθεια Ελαστικών οχημάτων Δήμου Ιεράπετρα» Δήμος ΙεράπετραςΔιαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων2013-11-14