Σύνολο 1
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Απόφαση Ορισμού Επιβλέποντα για το έργο "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ" Δήμος ΙεράπετραςΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών2013-06-19