Σύνολο 12.818
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Προμήθεια 5000 εντύπων προβολής των μονοπατιών της Τήνου Δήμος ΤήνουTMHMA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2017-08-17ΠΡΑΞΗ
2. Συμφωνητικό μίσθωσης αιγιαλού στην Πηλιωτοπούλου Στρατονίκη του Γεωργίου στη θέση Αγκάλη του Δήμου Τήνου Δήμος ΤήνουΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ2017-08-17ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥΠΡΑΞΗ
5. Συμφωνητικό μίσθωσης αιγιαλού στον Μαραβέλια Φίλιππο του Αργυρίου στη θέση Όρμος Γιαννάκη Καρδιανής Τήνου Δήμος ΤήνουΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ2017-08-17ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥΠΡΑΞΗ
6. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Τήνου Δήμος ΤήνουΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2017-08-17ΠΡΑΞΗ
7. αντικατάσταση λαμπτήρων , βραχιόνων , ανταυγαστήρων ΔΕ Πανόρμου για το διάστημα από 4/7/17 έως 14/7/17 Δήμος ΤήνουTMHMA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2017-08-17ΠΡΑΞΗ