Σύνολο 12.158
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Άδεια Παράτασης Ωρών Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων Δήμος ΤήνουΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΙΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ2017-06-23ΠΡΑΞΗ
2. προμήθεια υποβρύχιας αντλίας μάρκας EBARA για το Πηγάδι Φαλατάδου Δήμος ΤήνουTMHMA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2017-06-23ΠΡΑΞΗ
3. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικον. Έτους 2017. Δήμος ΤήνουΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2017-06-22ΠΡΑΞΗ
7. Άδεια Παράτασης Ωρών Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων Δήμος ΤήνουΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΙΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ2017-06-22ΠΡΑΞΗ
10. Τηλεφωνικά τέλη Δήμος ΤήνουTMHMA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2017-06-21ΠΡΑΞΗ