Σύνολο 13.381
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Ψήφιση πίστωσης, αναφορικά με την κάλυψη δαπανών εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου. Δήμος ΤήνουΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2017-10-18ΠΡΑΞΗ
2. Ψήφιση πίστωσης για τη δαπάνη εκτίμησης ακινήτων σε πιστοποιημένους εκτιμητές. Δήμος ΤήνουΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2017-10-18ΠΡΑΞΗ
3. Προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Δήμος ΤήνουTMHMA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2017-10-18ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ
4. Μεταφορές μηχανημάτων έργου από Τήνο – Αθήνα, μετ’ επιστροφής Δήμος ΤήνουTMHMA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2017-10-17ΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
5. Ανανέωση συμβολαίου υπηρεσίας ΚΟΜΒΟΣ – online Τράπεζα Πληροφοριών της Epsilon Net Δήμος ΤήνουTMHMA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2017-10-17ΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
6. Προμήθεια Ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων για την Δ.Ε. Εξωμβούργου Δήμος ΤήνουTMHMA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2017-10-17ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ
7. Εργασίες επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & εκτυπωτών Δήμος ΤήνουTMHMA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2017-10-17ΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΠΑΝΟΡΜΟΥ Δήμος ΤήνουTMHMA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2017-10-17ΠΡΑΞΗ
10. Προμήθεια ενός (1) υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος για την γεώτρηση Σκαλάδου Τ.Κ. Κώμης Δ.Ε. Εξωμβούργου Δήμος ΤήνουTMHMA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2017-10-17ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ