Σύνολο 13.788
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Λογιστική τακτοποίηση από εισπραχθέντες λογ/σμούς ύδρευσης-αποχέτευσης Α.Τ. Τήνου για το χρονικό διάστημα από 09/01/16 έως 09/07/16 Δήμος ΤήνουTMHMA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2017-11-16ΠΡΑΞΗ
2. ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 26/2017 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 23/2016 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Δήμος ΤήνουΤΜΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ2017-11-16Χορήγηση – αναστολή – τροποποίηση οικ...7001ΠΡΑΞΗ
3. Προμήθεια ενός αντίτυπου του βιβλίου ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, Β΄ Έκδοση Δήμος ΤήνουTMHMA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2017-11-16ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Δήμος ΤήνουΤΜΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ2017-11-16Χορήγηση – αναστολή – τροποποίηση οικ...7001ΠΡΑΞΗ
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Δήμος ΤήνουΤΜΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ2017-11-16Χορήγηση – αναστολή – τροποποίηση οικ...7001ΠΡΑΞΗ
6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 29/2012 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Δήμος ΤήνουΤΜΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ2017-11-16Χορήγηση – αναστολή – τροποποίηση οικ...7001ΠΡΑΞΗ
7. Προμήθεια 13 δάφνινων στεφανιών για τον εορτασμό της εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου Δήμος ΤήνουTMHMA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2017-11-16ΠΡΑΞΗ
8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Δήμος ΤήνουΤΜΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ2017-11-16Χορήγηση – αναστολή – τροποποίηση οικ...7001ΠΡΑΞΗ
9. Αντικατάσταση λαμπτήρων ΦΟΠ, βραχιόνων και ανταυγαστήρων ΔΕ Πανόρμου (Μελέτη 43/2017) Δήμος ΤήνουTMHMA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2017-11-16ΠΡΑΞΗ
10. Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και εκτυπωτικού ρολού χαρτιού για Plotter (Μελέτη 6/2017) Δήμος ΤήνουTMHMA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2017-11-16ΠΡΑΞΗ