Σύνολο 15.969
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. ΕΚΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 22/2018 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 24/2018 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Δήμος ΤήνουΤΜΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ2018-05-25Χορήγηση – αναστολή – τροποποίηση οικ...7001ΠΡΑΞΗ
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Δήμος ΤήνουΤΜΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ2018-05-25Χορήγηση – αναστολή – τροποποίηση οικ...7001ΠΡΑΞΗ
6. Λογιστική τακτοποίηση για προμήθεια από εταιρεία παροχής ρεύματος για λογαριασμούς που αφορούν το μήνα Φεβρουαρίου 2018 Δήμος ΤήνουTMHMA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2018-05-25ΠΡΑΞΗ
8. Λογιστική τακτοποίηση παρακρατηθέντος ποσού υπέρ ΤΠΔ από εισπράξεις ΤΑΠ Elpedison για λογ/σμούς που αφορούν το μήνα Φεβρουάριο 2018 Δήμος ΤήνουTMHMA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2018-05-25ΠΡΑΞΗ
9. Λογιστική τακτοποίηση για προμήθεια από εταιρεία παροχής ρεύματος για λογαριασμούς που αφορούν το μήνα Φεβρουάριο 2018 Δήμος ΤήνουTMHMA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2018-05-25ΠΡΑΞΗ
10. Λογιστική τακτοποίηση παρακρατηθέντος ποσού υπέρ ΤΠΔ από εισπράξεις ΤΑΠ Green για λογ/σμούς που αφορούν το μήνα Φεβρουάριο 2018 Δήμος ΤήνουTMHMA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2018-05-25ΠΡΑΞΗ