Σύνολο 15.084
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
2. Ορισμός επιτροπής εξακρίβωσης κόστους του έργου: “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ” Δήμος ΤήνουΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ2018-03-15ΠΡΑΞΗ
3. Μισθοδοσία τακτικής υπαλλήλου υπηρεσίας Πολ.& Κοινωνικής Πολιτικής με κύρια σύνταξη το πρ.ΙΚΑ α' 15ήμερο μηνός Απριλίου 2018 Δήμος ΤήνουTMHMA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2018-03-15SKIP_VAT_REASON_1ΠΡΑΞΗ
4. Μισθοδοσία τακτικού προσωπικού υπηρεσίας ΚΕΠ α' 15ήμερο μηνός Απριλίου 2018 Δήμος ΤήνουTMHMA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2018-03-15SKIP_VAT_REASON_1ΠΡΑΞΗ
5. Μισθοδοσία τακτικού προσωπικού Οικονομικής Διοικητικής Υπηρεσίας α' 15ήμερο μηνός Απριλίου 2018 Δήμος ΤήνουTMHMA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2018-03-15SKIP_VAT_REASON_1ΠΡΑΞΗ
6. Μισθοδοσία αποσπασμένου υπαλλήλου Οικονομικής Διοικητικής Υπηρεσίας α' 15ήμερο μηνός Απριλίου 2018 Δήμος ΤήνουTMHMA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2018-03-15SKIP_VAT_REASON_1ΠΡΑΞΗ
7. Προέλεγχος προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018 Κληροδοτήματος Φωκίωνος και Μοσχούλας Πλυτά του Δήμου Τήνου. Δήμος ΤήνουΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2018-03-15Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΦορέαΠΡΑΞΗ
8. Προέλεγχος προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018 Κληροδοτήματος Φωκίωνος και Μοσχούλας Πλυτά του Δήμου Τήνου. Δήμος ΤήνουΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2018-03-15Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΦορέαΠΡΑΞΗ
9. ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 7/2018 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 15/2017 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Δήμος ΤήνουΤΜΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ2018-03-15Χορήγηση – αναστολή – τροποποίηση οικ...7001ΠΡΑΞΗ
10. Προέλεγχος προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018 Κληροδοτήματος Λουϊζας Σώχου του Δήμου Τήνου. Δήμος ΤήνουΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2018-03-15Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΦορέαΠΡΑΞΗ