Σύνολο 18.306
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-668 για :Έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος με αρ. πλαισίο 1909086308 Δήμος ΣαλαμίναςΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2019-10-14Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΑ-668ΠΡΑΞΗ
2. Απόφαση για την απ΄ευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας "Εργασίες συντήρησης - επισκευής των ανελκυστήρων του Δήμου΄΄ Δήμος ΣαλαμίναςΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2019-10-14ΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
9. ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Δήμος ΣαλαμίναςΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2019-10-10ΠΡΑΞΗ