Σύνολο 14.159
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-282 για :Επισκευή οχημάτων Δήμου με αρ. κυκλ. ΚΗΥ-6557, ΚΗΥ-6514, ΚΗΥ-6513, ΚΗΥ-6578 & ΚΗΥ-5968.- Δήμος ΣαλαμίναςΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2019-02-14Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΑ-282ΠΡΑΞΗ
2. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-281 για :Επισκευή οχημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου Δήμου Σαλαμίνας με αρ. κυκλ. ΚΗΟ-3746 & ΚΗΥ-6592.--- Δήμος ΣαλαμίναςΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2019-02-14Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΑ-281ΠΡΑΞΗ
3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-280 για :Επισκευή οχημάτων Δήμου με αρ. κυκλ. ΚΗΥ-6578, ΚΗΥ-6590, ΚΗΥ-6514, ΚΗΥ-6558, ΚΗΥ-6513 & ΚΗΥ-6450.--- Δήμος ΣαλαμίναςΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2019-02-14Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΑ-280ΠΡΑΞΗ
4. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-279 για :Επισκευή οχημάτων Δήμου με αρ. κυκλ. ΚΗΥ-6559 & ΚΗΟ-4359.--- Δήμος ΣαλαμίναςΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2019-02-14Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΑ-279ΠΡΑΞΗ
5. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-278 για :Επισκευή οχημάτων Δήμου με αρ. κυκλ. ΚΗΥ-6558, ΚΗΟ-4359,ΚΗΥ-6541 & ΚΗΥ-6590.--- Δήμος ΣαλαμίναςΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2019-02-14Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΑ-278ΠΡΑΞΗ
6. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-277 για :Λοιπά Μισθώματα και Μεταφορές για το όχημα με αρ. κυκλ. ΚΗΥ-6457.- Δήμος ΣαλαμίναςΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2019-02-14Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΑ-277ΠΡΑΞΗ
7. Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού στην Δημοτική Ενότητα Αμπελακίων Δήμος ΣαλαμίναςΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2019-02-14ΠΡΑΞΗ
8. Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού στην Δημοτική Ενότητα Αμπελακίων Δήμος ΣαλαμίναςΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2019-02-14ΠΡΑΞΗ
9. ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Δήμος ΣαλαμίναςΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2019-02-13ΠΡΑΞΗ
10. Ορισμός σημείου αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Δήμος ΣαλαμίναςΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2019-02-13Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...ΠΡΑΞΗ