Σύνολο 16.773
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΚΗΥ6007,ΚΗΟ4242,,ΚΗΟ4193,ΚΗΥ6488 Δήμος ΣαλαμίναςΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2019-07-16Σύμβαση ΈργουΔΥΟ ΜΗΝΕΣΠΡΑΞΗ
2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΚΗΥ6007,ΚΗΟ4242,ΚΗΟ4193,ΚΗΥ6488 Δήμος ΣαλαμίναςΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2019-07-16ΠΡΑΞΗ
3. ΑΠΟΦΑΣΗ 93Δ/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Δήμος ΣαλαμίναςΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2019-07-16ΠΡΑΞΗ
4. ΑΠΟΦΑΣΗ 93Γ /2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Δήμος ΣαλαμίναςΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2019-07-16ΠΡΑΞΗ
5. ΑΠΟΦΑΣΗ 93Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Δήμος ΣαλαμίναςΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2019-07-16ΠΡΑΞΗ
6. ΑΠΟΦΑΣΗ 93Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Δήμος ΣαλαμίναςΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2019-07-16ΠΡΑΞΗ
7. ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Δήμος ΣαλαμίναςΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2019-07-16ΠΡΑΞΗ
8. ΑΠΟΦΑΣΗ 86/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Δήμος ΣαλαμίναςΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2019-07-16ΠΡΑΞΗ
9. ΑΠΟΦΑΣΗ 166/2019 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Δήμος ΣαλαμίναςΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2019-07-15ΠΡΑΞΗ
10. ΑΠΟΦΑΣΗ 155/2019 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Δήμος ΣαλαμίναςΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2019-07-15ΠΡΑΞΗ