Σύνολο 19.322
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ ΚΛΠ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ Δήμος Μώλου - Αγ. ΚωνσταντίνουΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2017-09-20ΠΡΑΞΗ
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10 ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Δήμος Μώλου - Αγ. ΚωνσταντίνουΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2017-09-20ΠΡΑΞΗ
3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ Δήμος Μώλου - Αγ. ΚωνσταντίνουΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2017-09-20ΠΡΑΞΗ
4. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ Δήμος Μώλου - Αγ. ΚωνσταντίνουΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2017-09-19ΠΡΑΞΗ
5. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ Δήμος Μώλου - Αγ. ΚωνσταντίνουΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2017-09-19ΠΡΑΞΗ
6. Πρακτικό 16/2017 Οικονομικής Επιτροπής Δήμος Μώλου - Αγ. ΚωνσταντίνουΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2017-09-19ΠΡΑΞΗ
7. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΖΑΡΙ ΤΗΣ ΔΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Δήμος Μώλου - Αγ. ΚωνσταντίνουΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2017-09-18ΠΡΑΞΗ
9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ Δήμος Μώλου - Αγ. ΚωνσταντίνουΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2017-09-15ΠΡΑΞΗ
10. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Δήμος Μώλου - Αγ. ΚωνσταντίνουΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2017-09-13ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ