Σύνολο 21.432
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Κ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΖΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΡΩΝ Π.ΠΟΝΤΙΚΗ-Ν.ΚΑΟΥΡΑ Δήμος Μώλου - Αγ. ΚωνσταντίνουΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2018-03-15ΠΡΑΞΗ
2. ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΖΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΠΗΤΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ ΚΛΠ Δήμος Μώλου - Αγ. ΚωνσταντίνουΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2018-03-15ΠΡΑΞΗ
3. ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Κ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΖΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΘΕΛΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΚΛΠ Δήμος Μώλου - Αγ. ΚωνσταντίνουΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2018-03-15ΠΡΑΞΗ
4. ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Δήμος Μώλου - Αγ. ΚωνσταντίνουΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2018-03-15ΠΡΑΞΗ
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Κ.Λ.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δήμος Μώλου - Αγ. ΚωνσταντίνουΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ2018-03-15ΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Κ.Λ.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δήμος Μώλου - Αγ. ΚωνσταντίνουΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ2018-03-15ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ
7. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Κ.Λ.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δήμος Μώλου - Αγ. ΚωνσταντίνουΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ2018-03-15ΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
8. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Κ.Λ.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δήμος Μώλου - Αγ. ΚωνσταντίνουΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ2018-03-15ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ
9. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Κ.Λ.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δήμος Μώλου - Αγ. ΚωνσταντίνουΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ2018-03-15ΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
10. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Κ.Λ.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δήμος Μώλου - Αγ. ΚωνσταντίνουΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ2018-03-15ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ