Σύνολο 19.061
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
2. Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών αναγκών - Β΄ κατανομή 2019 Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2019-06-14ΠΡΑΞΗ
3. Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών αναγκών - Α΄ κατανομή 2019 Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2019-06-14ΠΡΑΞΗ
5. Ορισμός δικηγόρου Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2019-06-14ΠΡΑΞΗ
6. Ορισμός δικηγόρου Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2019-06-14ΠΡΑΞΗ
7. «Υπερωριακή απασχόληση για κάλυψη επειγουσών αναγκών του Τμήματος Τεχνικών Έργων Ύδρευσης- Αποχέτευσης για τον μήνα Ιούνιο έτους 2019» Δήμος ΕρμιονίδαςΔΗΜΑΡΧΟΣ2019-06-13ΣυγκρότησηΟμάδα εργασίαςΠΡΑΞΗ
8. Απόφαση δημάρχου για την ανάθεση «Εργασίες μεταφοράς με γερανό » Δήμος ΕρμιονίδαςΔΗΜΑΡΧΟΣ2019-06-13ΠΡΑΞΗ
9. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δήμος ΕρμιονίδαςΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ2019-06-13ΠΡΑΞΗ
10. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δήμος ΕρμιονίδαςΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ2019-06-13ΠΡΑΞΗ