Σύνολο 17.987
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. ΧΕΠ-Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Κτηνίατρος) Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2019-02-15ΠΡΑΞΗ
2. Διαγραφή ποσών λόγω εσφαλμένης χρέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ. 1δ του Ν. 3463/2006. Δήμος ΕρμιονίδαςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2019-02-15ΠΡΑΞΗ
3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Δήμος ΕρμιονίδαςΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β\' ΒΑΘΜΙΑΣ2019-02-15ΠΡΑΞΗ
4. ΧΕΠ-Έκτακτες επεμβάσεις απο πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην θέση Νταμάρι Αυλώνας 2018 Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2019-02-15ΠΡΑΞΗ
5. ΧΕΠ-Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών (ενιαία αρχή πληρωμών) Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2019-02-15ΠΡΑΞΗ
6. Έκτακτες επεμβάσεις απο πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην θέση Νταμάρι Αυλώνας 2018 Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2019-02-15ΠΡΑΞΗ
7. Επιθεώρηση παιδικών χαρών και έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2019-02-15ΠΡΑΞΗ
8. Διάνοιξη δοκιμαστικών τάφρων αρχαιολογίας στο γυμναστήριο "ΕΛΛΗΝΑ" Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2019-02-15ΠΡΑΞΗ
9. ΧΕΠ-Λογιστική τακτοποίηση Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ Α 2019 Κατανομή (άρθρα 3Ν.1726/44, 30Ν.2262/52 100Ν.Δ 4260/61 και 33ΝΔ 5441/66) Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2019-02-15ΠΡΑΞΗ
10. ΧΕΠ-Λογιστική τακτοποίηση -Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Α 2019 Κατανομή Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2019-02-15ΠΡΑΞΗ