Σύνολο 21.628
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος Δημοτικών κτιρίων Δήμος ΕρμιονίδαςΔΗΜΑΡΧΟΣ2020-05-04Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΑ/60ΠΡΑΞΗ
2. Απόφαση δημάρχου για την ανάθεση της δημιουργίας ιστοσελίδας του Δήμου Ερμιονίδας Δήμος ΕρμιονίδαςΔΗΜΑΡΧΟΣ2020-04-06ΠΡΑΞΗ
3. Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δήμος ΕρμιονίδαςΔΗΜΑΡΧΟΣ2020-04-06Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΑ/267ΠΡΑΞΗ
4. Απόφαση δημάρχου για την ανάθεση της προμήθειας χημικής τουαλέτας Δήμου Ερμιονίδας Δήμος ΕρμιονίδαςΔΗΜΑΡΧΟΣ2020-04-03ΠΡΑΞΗ
6. Ανάθεση του προγράμματος ACE-Erp του Δήμου Ερμιονίδας Δήμος ΕρμιονίδαςΔΗΜΑΡΧΟΣ2020-04-03ΠΡΑΞΗ
8. Ανάθεση ασφάλισης οχημάτων του Δήμου Ερμιονίδας Δήμος ΕρμιονίδαςΔΗΜΑΡΧΟΣ2020-04-02ΠΡΑΞΗ
9. Διαχείριση υπολείμματος που προκύπτει απο την επεξεργασία αποβλήτων συσκευασιών 2020 Δήμος ΕρμιονίδαςΔΗΜΑΡΧΟΣ2020-04-02Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΑ/266ΠΡΑΞΗ
10. ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ-9167 Δήμος ΕρμιονίδαςΔΗΜΑΡΧΟΣ2020-04-01ΠΡΑΞΗ