Σύνολο 16.371
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. ΧΕΠ-Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Μηνός Ιούλιος 2018 Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2018-07-20ΠΡΑΞΗ
2. ΧΕΠ-Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Ιούλιος 2018 Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2018-07-20ΠΡΑΞΗ
3. ΧΕΠ-Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Ιούλιος 2018 Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2018-07-20ΠΡΑΞΗ
4. ΧΕΠ-Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Μηνός Ιούνιος 2018 Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2018-07-20ΠΡΑΞΗ
5. ΧΕΠ-Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Ιούνιος 2018 Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2018-07-20ΠΡΑΞΗ
6. ΧΕΠ-Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Ιούνιος 2018 Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2018-07-20ΠΡΑΞΗ
7. ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δήμος ΕρμιονίδαςΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ2018-07-19ΠΡΑΞΗ
9. ΧΕΠ-Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για Δημαρχείο Κρανιδίου και Κ.Ε.Π. Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2018-07-19ΠΡΑΞΗ
10. Απόφαση ανάθεσης προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών Δήμος ΕρμιονίδαςΔΗΜΑΡΧΟΣ2018-07-18ΠΡΑΞΗ