Σύνολο 5.680
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-197 για :Λοιπός Εξοπλισμός για Παιδικούς Σταθμούς (προμήθεια εξοπλισμού καθαριότητας για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΦΑΛΟΣ) ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ2020-10-08Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΑ-197ΠΡΑΞΗ
4. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-196 για :Παροχές ένδυσης προσωπικού ΚΗΦΗ (προμήθεια στολών και υποδημάτων εργασίας, για το προσωπικό του Προγράμματος ΚΗΦΗ του Ν.Π.Δ.Δ.) ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ2020-10-08Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΑ-196ΠΡΑΞΗ
6. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-194 για :Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΦΑΛΟΣ του Δήμου Λαυρεωτικής) ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ2020-10-08Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΑ-194ΠΡΑΞΗ
7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-193 για :Λοιπός εξοπλισμός (προμήθεια σκευών κουζίνας, πληρωμή από τον διαχειριστή της παγίας προκαταβολής του ΝΠΔΔ) ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ2020-10-07Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΑ-193ΠΡΑΞΗ