Σύνολο 27.828
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΠΑΝΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2020 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2020-10-09ΠΡΑΞΗ
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ (6) ΕΞΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ (5) ΠΕΝΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ2020-10-08ΠρομήθειεςΩΘΩΡΟΞΩΡ-Π02ΠΡΑΞΗ
3. ΑΝΘΥΓΕΙΙΝΟ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΔ.ΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Π.Α.Ν.Δ/Α ΓΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2020-10-08ΠΡΑΞΗ
4. ΑΝΘΥΓΕΙΙΝΟ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Π.Α.Ν.Δ/Α ΓΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2020-10-08ΠΡΑΞΗ
5. «Αίτησης έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Κ.Α. 6021.004 “Αποζημίωση Συνταξιοδοτούμενων Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου” Φ10 Δ11 οικονομικού έτους 2020» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ2020-10-08Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΠΡΑΞΗ
6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ2020-10-08ΠΡΑΞΗ
7. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 7/92020 ΕΩΣ 6/10/2020 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2020-10-07Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΠΡΑΞΗ
8. ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΔΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2020-10-07Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΠΡΑΞΗ
10. Απόφαση Προέδρου ΔΣ με την οποία Α) εγκρίθηκε το από 16/9/2020 έγγραφο «Τεχνικές Προδιαγραφές- Συγγραφή Υποχρεώσεων» που αφορά στην πλαισίωση δέκα (10) γκραβουρών και δέκα (10) αντιγράφων έργων τέχνης (reproductions) από τις συλλογές τη... ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ2020-10-07Προμήθειες9ΠΙΧΟΞΩΡ-ΕΤΩΠΡΑΞΗ