Σύνολο 80
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  κτηνοτροφικες εγκαταστασεις
1. Ανέγερση δύο Αγροτικών Αποθηκών κατά παρέκκλιση των Πολεοδομικών Διατάξεων από την κ. Κυριαζίδου Άννα, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Κ Γρεβενών του ομωνύμου Δήμου της Περ. Ενότητας Γρεβενών, στην Περ. Δυτ. Μακεδονίας. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας2012-11-28
2. Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 98950/3451/23-9-08 Απόφασης Γεν. Γραμ. Περ. Δυτ. Μακεδονίας για την ανέγερση προσθήκης κατ΄επέκταση σιλό και ανεξάρτητου υπόστεγου σε υφιστάμενη κτηνοτροφική εγκατάσταση (βουστάσιο) κατά παρέκκλιση των Πολεοδ... ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας2012-11-28
6. Ανέγερση Αγροτικής Αποθήκης κατά παρέκκλιση των Πολεοδομικών Διατάξεων από τον κ. Σκαφίδα Γεώργιο του Πατρόκλου στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ Κρόκου του Δήμου Κοζάνης, της Περ. Ενότητας Κοζάνης στην Περ. Δυτ. Μακεδονίας. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας2012-11-09