Σύνολο 102
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  κτηνοτροφικες εγκαταστασεις
1. ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑ ΚΩΝ.ΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΔιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων2014-05-30
2. ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΤΗΣ ΔΗΜΑ ΛΥΚΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ , ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΔιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων2014-05-30
3. ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 ΣΕ ΚΟΡΩΝΑ ΚΩΝ.ΝΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΔιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων2014-05-28
4. ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 της ΔΗΜΑ ΛΥΚΙΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΔιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων2014-05-15
5. ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 της ΜΠΟΥΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ του ΜΗΤΡΟΥ Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΔιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων2014-05-15
6. ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΝ. ΕΓΚΑΤ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΔιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων2014-05-12
7. ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του ΚΙΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΔιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων2014-05-12
8. ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΔιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων2014-03-06
9. Εγκατάσταση σε κτηνοτροφική εγκατάσταση της κατηγορίας 1 του Ν. 4056/2012 (Πρόχειρο Κατάλυμα) Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΔιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων2014-01-29
10. Διακοπή λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης εντός οικισμού και απομάκρυνση του ζωικού της κεφαλαίου Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΔιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων2014-01-24