Σύνολο 32
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  κτηνοτροφικες εγκαταστασεις
2. Τροποποίηση της υπ΄αρ. πρωτ. 1199/18-01-2013 απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, ανασυγκρότησης Επιτροπής Σταυλισμού . Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΓραφείο Περιφερειάρχη Περ.Θεσσαλίας2014-03-13
3. Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 8 του Ν. 1590/86 για την απομάκρυνση ζωικού κεφαλαίου και διακοπή λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΔιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων2013-12-12
5. Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής του άρθρου 8 του Νόμου 1590/86 για εκποίηση ζωϊκού κεφαλαίου. Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΔιεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων2013-07-09