Σύνολο 693
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  διαγωνισμός
3. 116.«Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στης θέση Δρυγιές » Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2019-07-02ΠΡΑΞΗ
4. 119.«Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για τη Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων Πολιτικής Προστασίας για δράσεις Πυροπροστασίας 2018» Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2019-06-28ΠΡΑΞΗ
5. Αναλυτική πολοτική προστασία 2018 Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2019-06-28ΠΡΑΞΗ
6. Προκήρυξη πολιτική προστασία 2018 Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2019-06-28ΠΡΑΞΗ
7. Αναλυτική διακήρυξη για την προμήθεια λαμπτήρων Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2019-06-28ΠΡΑΞΗ
8. Προκήρυξη προμήθεια λαμπτήρων Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2019-06-28ΠΡΑΞΗ
9. περιληπτική προμήθεια λαμπτήρων Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2019-06-28ΠΡΑΞΗ
10. 112.Προμήθεια λαμπήρων Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2019-06-28ΠΡΑΞΗ