Σύνολο 547
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  διαγωνισμός
1. Απευθείας ανάθεση για τη «Προμήθεια Ειδών Τροφίμων Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2020-10-07ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ
2. «Εργασία συντήρησης & επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Ιεράπετρας 2020» Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-10-01ΠΡΑΞΗ
3. Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Εργασία συντήρησης & επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Ιεράπετρας 2020» Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-10-01ΠΡΑΞΗ
4. Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Εργασία συντήρησης & επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Ιεράπετρας 2020.» Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-10-01ΠΡΑΞΗ
5. 177.«΄Εγκριση τεχνικων προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για τη Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων » Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-10-01ΠΡΑΞΗ
6. 180.Απευθείας ανάθεση της Προμήθειας Ειδών Τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-09-24ΠΡΑΞΗ
7. 168.«Eγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την «προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου 4Χ4-Πυροπροστασία 2019 » Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-09-21ΠΡΑΞΗ
8. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4Χ4 – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2019» Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-09-17ΠΡΑΞΗ
9. 170.Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την «προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου 4Χ4-Πυροπροστασία 2019 » Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-09-17ΠΡΑΞΗ
10. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4Χ4 – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2019» Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-09-17ΠΡΑΞΗ