Σύνολο 146
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  Κοινωνικό Παντοπώλειο
1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2019-05-17ΠΡΑΞΗ
2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΙΥ Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2019-05-17ΠΡΑΞΗ
3. Μισθοδοσία(κατ.272) προσωπικού Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας(ΣΟΧ 2/2017) μηνός Απριλίου 2019 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2019-05-09ΠΡΑΞΗ
4. Μισθοδοσία(κατ.189) προσωπικού Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας(ΣΟΧ 2/2017) μηνός Μαρτίου 2019 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2019-04-08ΠΡΑΞΗ
5. Μισθοδοσία(κατ.188) Προσωπικού Κέντρου Κοινότητας Ιεράπετρας μηνός Μαρτίου 2019( Παράταση ΣΟΧ 1/2017) Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2019-04-08ΠΡΑΞΗ
6. Λοιπές Δαπάνες Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2019-03-21ΠΡΑΞΗ
8. Μισθοδοσία(κατ.122) προσωπικού Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας(ΣΟΧ 2/2017) μηνός Φεβρουαρίου 2019 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2019-03-07ΠΡΑΞΗ
9. Μισθοδοσία(κατ.49) προσωπικού Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας(ΣΟΧ 2/2017) μηνός Ιανουαρίου 2019 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2019-02-07ΠΡΑΞΗ
10. 37 Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2019 Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2019-02-06ΠΡΑΞΗ