Σύνολο 74
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  Κοινωνικό Παντοπώλειο
1. Λοιπές Δαπάνες Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2020-10-08ΠΡΑΞΗ
3. Μισθοδοσία(κατ.452) προσωπικού Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας(ΣΟΧ 2/2017) μηνός Σεπτεμβρίου 2020 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2020-10-08ΠΡΑΞΗ
4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/8/2020 Δήμος ΙεράπετραςΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2020-09-10ΑπολογισμόςΠΡΑΞΗ
6. Μισθοδοσία(κατ.408) προσωπικού Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας(ΣΟΧ 2/2017) μηνός Αυγούστου 2020 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2020-09-03ΠΡΑΞΗ
7. Κατανομή οργανικών θέσεων και τοποθέτηση υπαλλήλων στις Δ/νσεις και στα Τμήματα του Δήμου Ιεράπετρας. Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2020-09-01ΠΡΑΞΗ
8. Κατανομή οργανικών θέσεων και τοποθέτηση υπαλλήλων στις Δ/νσεις και στα Τμήματα του Δήμου Ιεράπετρας Δήμος ΙεράπετραςΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ2020-08-25ΠΡΑΞΗ
9. Απευθείας ανάθεση για τη προμήθεια με τίτλο «Λοιπές Δαπάνες Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας» Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2020-08-13ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ
10. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/7/2020 Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2020-08-10ΑπολογισμόςΠΡΑΞΗ