ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡ-ΑΡΔ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΚΩΔ: 15SYMV002515775

Διαβάστε το έγγραφοΠρώτη σελίδα του εγγράφου

Η σύμβαση με κωδικό 15SYMV002515775 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Γόρτυνας στις 2015-01-02. Η συνολική αξία της είναι €2.306,63.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα