Σύνολο 289
 
Αναζήτηση σε προκηρύξεις και συμβάσεις για:  
1. Σύμβαση συντήρησης του ΜΕ 43969
2015-03-05σύμβαση€57.975,6015SYMV002618815
2. Σύμβαση συντήρησης του ΜΕ 43962
2015-03-05σύμβαση€270,0015SYMV002618776
3. Σύμβαση συντήρησης του ΜΕ 111538
2015-03-05σύμβαση€210,0015SYMV002618764
4. Σύμβαση συντήρηση του ΚΗΥ 9625
2015-03-05σύμβαση€607,0015SYMV002618750
5. Σύμβαση συντήρησης του ΚΗΙ 9336
2015-03-05σύμβαση€100,0015SYMV002618741
6. Σύμβαση συντήρησης του ΜΕ 111529
2015-03-05σύμβαση€50,0015SYMV002618704
7. Σύμβαση συντήρησης ΜΕ 68636
2015-03-05σύμβαση€350,0015SYMV002618682
8. Σύμβαση συντήρησης του ΜΕ 83982
2015-03-05σύμβαση€676,0015SYMV002618636
9. Σύμβαση συντήρησης του ΚΗΙ 2103
2015-03-05σύμβαση€469,0015SYMV002618626
10. Σύμβαση συντήρησης του ΚΗΥ 9602
2015-03-05σύμβαση€6.680,3015SYMV002618602