Απόφαση χρηματοδότησης-υπαγωγής του έργου με τίτλο «Πληροφοριακό Σύστημα Προβλέψεων Ακτινολογίας» (συντ.τίτλου: RIFIS) και κωδικό αριθμό 11ΣΥΝ_10_767 των φορέων: 1) Μονάδα Προβλέψεων και Στρατηγικής/Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών/Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2) Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ/Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 3) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ A.E. και 4) ΙΝΤΕΡΟΠΤΙΚΣ, στην πράξη «Συνεργασία 2011 - Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς» στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» και Μακεδονίας – Θράκης, Α.Π. 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας».ΑΔΑ: ΒΛΛ19-ΒΥΒ

Η απόφαση με ΑΔΑ ΒΛΛ19-ΒΥΒ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων » ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ στις 2013-10-16. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η Γενικός Γραμματέας ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, Γενικός Γραμματέας, .

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα