Σύνολο 1.939
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
5. Διαπιστωτικη Πράξη του έργου με κωδικό Ε! 4361, (CUT OFF1) του προγράμματος EUROSTARS. Υπουργείο Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ2014-06-05
8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ Α.Π.:14371/13-12-13 και ΑΔΑ: ΒΛΓΦ9-9ΣΚ Υπουργείο Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ2014-06-04
10. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ για το έργο 14ΚΑΙΝ2009Γ Υπουργείο Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ2014-06-04