Υποέργο: Έκτακτη εργασία αποκατάστασης πρόσβασης οδού προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Τ.Κ Μονολιθίου λόγω έντονων καταπτώσεων και καθιζήσεωνΑΔΑ: 6ΩΘΟΩ99-7ΕΒ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΩΘΟΩ99-7ΕΒ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Βορείων Τζουμέρκων » ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στις 2020-10-07. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

budgettypeΤακτικός Προϋπολογισμός
entryNumberΑ-346
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα