Απόφαση δέσμευσης πίστωσης-έγκρισης και πληρωμής δαπάνης για την πραγματοποίηση δαπάνης που αφορά υπηρεσίες κοινοχρήστων περιόδου 01/03/20-31/05/20 προς την ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΕ (ΑΦΜ: 999505936) για την ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 111/2020.ΑΔΑ: 6Ω4ΡΟΞΜΓ-29Χ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6Ω4ΡΟΞΜΓ-29Χ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2020-07-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα