Απόφαση δέσμευσης πίσωσης, έγκριση δαπάνης και πληρωμής για τη πραγματοποίηση δαπάνης μετακίνησης του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και μέλους του Δ.Σ. του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 21/22-06-2020 και την Απόφαση ΔΕΣΥΠ 550/21-01-2020ΑΔΑ: 61Υ2ΟΞΜΓ-ΠΗ5

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 61Υ2ΟΞΜΓ-ΠΗ5 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ στις 2020-06-24. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα