Μεταβίβαση άδειας εγκατάστασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας 3 του Ν.4056/2012 (κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας οικοδομής)»ΑΔΑ: ΩΔΜΓ7ΛΛ-4Ρ7

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΔΜΓ7ΛΛ-4Ρ7 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις 2020-05-18. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

kanonistikipraxitypeΠράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...
kanonistikiPraxiPublishMediumστην ιστοσελίδα του φορέα
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα