ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΥΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΑΔΑ: ΩΘ9ΤΟΞΜΓ-Ο9Θ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΘ9ΤΟΞΜΓ-Ο9Θ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ στις 2019-11-06. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

kanonistikipraxitypeΠράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...
kanonistikiPraxiPublishMediumστο κατάστημα της υπηρεσίας
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα