Απόφαση έγκρισης και πληρωμής δαπανών εκτός έδρας, εξόδων σίτισης και μετακίνησης (εισιτήρια) της Προισταμένης του Εργ. Ροής & Όγκου της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ), στα πλαίσια των ιδρυτικών σκοπών και αρμοδιοτήτων του ΕΣΥΠ.ΑΔΑ: 6ΜΚΘΟΞΜΓ-1ΔΓ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΜΚΘΟΞΜΓ-1ΔΓ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2019-02-11. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα