Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση για την πραγματοποίηση δαπάνης που αφορά προμήθεια ηλεκτρολογικής ασφάλειας (2τεμ.), σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα του εργ.Χαμηλών Συχνοτήτων της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ υπ’ αριθμ.17/29.01.2019.ΑΔΑ: ΩΤΔΚΟΞΜΓ-0ΒΩ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΤΔΚΟΞΜΓ-0ΒΩ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2019-02-08. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα