Απόφαση έγκρισης δαπάνης με απευθείας ανάθεση για τη μετακίνηση της Επιστημονικής Συνεργάτιδας του εργ. Χαμηλών Συχνοτήτων της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ στην Αθήνα, στα πλαίσια συμμετοχής της στη συνάντηση φορέων του προγράμματος INNOVATION-EL (MIS 5002772), σύμφωνα με την αίτηση ταξιδίου 07/2019.ΑΔΑ: 9009ΟΞΜΓ-ΙΘΗ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 9009ΟΞΜΓ-ΙΘΗ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2019-02-08. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα