Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση για την πραγματοποίηση δαπάνης που αφορά αντικατάσταση αισθητήρων αυτόματης πυρόσβεσης μέσα στον υποσταθμό μέσης τάσης της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 21/04.02.2019.ΑΔΑ: ΨΙΜ7ΟΞΜΓ-ΨΦΑ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΙΜ7ΟΞΜΓ-ΨΦΑ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2019-02-08. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα