Απόφαση δέσμευσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) του ΕΣΥΠ για το χρονικό διάστημα 01.01.2019-31-05-2019, σύμφωνα με τη σύμβαση 358-18/01.06.2018 με αρ. ΑΔΑΜ: 18SYMV003427408 και το αίτημα δαπάνης με αρ.252/18.06.2018 και αρ. ΑΔΑΜ:18REQ003348124.ΑΔΑ: 7ΧΧ6ΟΞΜΓ-1ΧΧ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 7ΧΧ6ΟΞΜΓ-1ΧΧ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2019-02-08. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

budgettypeΤακτικός Προϋπολογισμός
entryNumber37
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα