Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση για την πραγματοποίηση δαπάνης που αφορά προμήθεια 50 τεμαχίων λαμπτήρων φθορίου 36W T8, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 476/21.11.2018.ΑΔΑ: ΩΜΨΛΟΞΜΓ-3ΘΕ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΜΨΛΟΞΜΓ-3ΘΕ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2019-01-17. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα