Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση για την αποστολή και επιστροφή εργαστηριακού εξοπλισμού της Δ/νσης Φυσικών Μεγεθών/Εργαστήριο Διαστατικών, στο φορέα Μετρολογίας της Αυστρίας στα πλαίσια διενεργούμενης διεργαστηριακής μέτρησης, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 01/11.01.2019.ΑΔΑ: 6Ξ4ΒΟΞΜΓ-Δ68

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6Ξ4ΒΟΞΜΓ-Δ68 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2019-01-17. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα