Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση για την πλήρωση δεξαμενής καυσίμων των υπηρεσιακών οχημάτων με αριθμ κυκλοφορίας ΚΗΟ 8852 &8853 ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 04/16.01.2019.ΑΔΑ: 630ΛΟΞΜΓ-0ΣΑ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 630ΛΟΞΜΓ-0ΣΑ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2019-01-17. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα