Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης αεροπορικού εισιτηρίου (ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) που αφορά την επιστροφή της Προϊσταμένης Δ/νσης των Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΣΥΠ από την Αθήνα, στα πλαίσια εργασιών στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.αίτηση δαπάνης 511/14.12.2018.ΑΔΑ: 69ΜΑΟΞΜΓ-ΗΜΣ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 69ΜΑΟΞΜΓ-ΗΜΣ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2018-12-28. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα