Ορισμός Τμηματάρχη Εκδόσεων και Προώθησης των Πωλήσεων της ΑΛΜ ΕΛΟΤ του ΕΣΥΠΑΔΑ: 6ΛΓ0ΟΞΜΓ-5ΗΗ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΛΓ0ΟΞΜΓ-5ΗΗ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ στις 2018-03-26. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

kanonistikipraxitypeΠράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...
kanonistikiPraxiPublishMediumστο κατάστημα της υπηρεσίας
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα